Folie grzewcze informacje i porady

Jeśli zamierzasz używać elastycznych folii grzewczych o podwyższonej temperaturze powierzchniowej lub wyższej gęstości mocy (> 0.8W/cm2), upewnij się do układu załączony jest czujnik temperatury lub termostat w celu zabezpieczenia układu przed przegrzaniem, które może spowodować uszkodzenie Twoich produktów. Umieść czujnik temperatury wystarczająco blisko aby pomiar temperatury był właściwy.

Aby zapewnić dłuższą żywotność zapewnij właściwe połączenie folii grzewczej z ogrzewaną powierzchnią ponieważ jest to w tej kwestii sprawa krytyczna. W przypadku folii o niższej gęstość mocy (<0.4W/cm2), jest to też bardzo ważnym aspektem w związku z wydajnością grzewczą. Powierzchnia styku powinna być czysta, bez odcisków palców i osadów oleistych.

Dla folii o większej gęstość mocy (> 0.8W/cm2) lub temperaturą powierzchni> 150C do połączeń z powierzchnią ogrzewaną zaleca się stosowanie metody zaciskania do obiektu ogrzewanego i tak jak wspominaliśmy wcześniej dodatkowej kontroli temperatury w celu zabezpieczenia układu przed przegrzaniem. Z drugiej dla małych mocy sugerujemy zastosowanie folii grzewczej z klejem która jest opcją dla mniejszych grzejników.

Folie z klejem: Instalacja jest prosta, po prostu oderwanie warstwy ochronnej z powierzchni z klejem i walcowanie folii w miejscu stosowania na czystej powierzchni (bez osadów ropy lub odciski palców). Najlepiej zastosować miękki wałek gumowy do zapewnienia jednolitego połączenia z powierzchnią do ogrzania i wyeliminowania pęcherzyków powietrza, które osłabiają moc grzewczą folii.

Ważne wskazówki:

!) Maksymalna temperatura folii grzewczej z taśmą samoprzylepną : 150C
!) Folie z taśmą samoprzylepną muszą być zainstalowane w 6 miesięcy od daty zakupu.

Mocowanie na zacisk: Aby wykorzystać ewentualnie folię grzewczą do innej aplikacji lub jeżeli jest to folia wysokotemperaturowa bądź o większej gęstości mocy grzewczej folie grzewcze mogą być mocowane do powierzchni metalowych za pomocą metalowej płyty i zatrzasków. Ponieważ folie są stosunkowo cienkie sugerujemy aby wykorzystać podkładkę silikonową lub inną warstwę izolacji pomiędzy grzejnikiem a płytką zaciskową w celu uniknięcia uszkodzenia folii grzewczej a jednocześnie zapewnić pełny kontakt folii z powierzchnią ogrzewaną.

Ważne wskazówki:

! ) Powierzchnia styku musi być czysta i wolne od obcych materiałów lub substancji chemicznych, które mogłyby wpłynąć na wydajność grzewczą a także bez ostrych krawędzi, które mogłyby uszkodzi folie .
! ) Upewnij się, że płytka mocująca właściwie i równomiernie dociska folie grzewczą a zarazem nie dotyka końcówek przewodów.

Ponieważ masa ultra cienkich folii grzewczych jest bardzo mała, nie stosuję się ich o na ogół do ogrzewania w powietrza. Folie grzewcze mają za zadanie ogrzewanie elementów na zasadzie przewodzenia lub konwekcji, a nie promieniowania. Do ogrzewania powietrza, zaleca się stosowanie podgrzewaczy PTC.

Proszę uważnie przeczytać poniższe wskazówki przed zainstalowaniem ultra cienkich folii grzewczych aby zapobiec niewłaściwemu użyciu i zapewnić dłuższą żywotność elementu grzejnego.


NIE powinno się pozostawiać przewodów wiszących luźno. Upewnij się, że przewody są montowane właściwie i zabezpiecz je przed zerwaniem.
NIE zanurzać folii grzewczych w cieczach i nie montować w środowiskach o wysokiej wilgotności lub w środowiskach silnie korozyjnych.
NIE eksploatować grzałek przy napięciu wyższym niż napięcie nominalne.
NIE przecinać, nie robić otworów, unikać kontaktu z ostrymi przedmiotami. Uszkodzone folie staną się bezużyteczne.

NIE naprawiać uszkodzonych folii.
NIE pozostawiać bez nadzoru, chyba, że układ jest zabezpieczony odpowiednią kontrolą temperatury w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy

NIE przykrywać folii grzewczych.

Unikaj stosowania folii grzewczych w pobliżu substancji, które mogą spowodować zapłon lub uszkodzenie folii grzewczych.

Folie grzewcze mogą być gięte po zakrzywionych powierzchniach, jednak nie należy przekraczać minimalnego promienia zgięcia R=0.5mm.

Po zastosowaniu folii grzewczych na dwóch powierzchniach łączących się że żadna z powierzchni nie ma ostrej krawędzi która mogłaby doprowadzić do uszkodzenia folii.