Aktualności

NOWOŚĆ!
Nowy wielostopniowy ogrzewacz konduktorowy oparty o technologię PTC.
Nowy konduktor PTC został zaprojektowany z myślą, aby dostarczać większą elastyczność kontroli temperatury pozwalając ustawić dwie lub nawet trzy temperatury w pojedynczym elemencie grzewczym. Nowy kilkustopniowy element grzewczy oparty o technologię PTC może być stosowany w kilkunastu standardowych kształtach znajdujących się w naszej ofercie.

Ustawienia / Schemat
Niska temperatura rys A+B


( strefa grzewcza 1 )

Średnia temperatura


( strefa grzewcza 2 )

Wysoka temperatura


( strefa grzewcza 1 i 2 )


Wyprowadzenia przewodów zasilających w zależności od potrzeby mogą znajdować się z jednej strony konduktora lub mogą być wyprowadzone z obu stron. Konektory mogą być : standardowe, typu żeńskiego lub flagowe. Konduktor może być wyposażony w otwory montażowe lub bez otworów do indywidualnego rozwiązania.
Zastosowanie kilkustopniowego systemu grzewczego wpływa na: